Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän selvittämään lastensuojelun jälkihuollon uudistamista. Työryhmä selvittää, miten jälkihuoltoa tulisi uudistaa tukemaan aikuisuutta.

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemassa tiedotteessa työryhmää kuvaillaan seuraavasti:
“Työryhmän on tarkasteltava jälkihuoltoon oikeutettujen lasten ja nuorten hyvinvointia sekä palvelujen ja tuen tarvetta laajana kokonaisuutena. Lastensuojelun jälkihuollosta säädetään lastensuojelulaissa. Erityisesti aikuisikään ehtineiden nuorten palvelut ja tukitoimet muodostuvat kuitenkin merkittävästi muun lainsäädännön perusteella. Keskeisiksi asioiksi nousevat muun muassa koulutus, työelämään siirtyminen, asuminen ja taloudellinen toimeentulo.”

EHJÄ ry:n avoimen maahanmuuttajataustaisten nuorten toiminnan koordinaattori Tuure Oldendorff valittiin työryhmän jäseneksi. Työryhmän toimikausi on 21.1.-19.4.2019 ja sen puheenjohtajana toimii professori Juho Saari.