Ammatillinen tukihenkilötoiminta

Ammatillinen tukihenkilötoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti perheessä asuville kouluikäisille lapsille ja nuorille, joille alueellisen sosiaalityön tarjoama tuki ei ole riittävä. Palvelu on suunnattu erityistä tukea tarvitseville 7–20-vuotiaille ja tarvittaessa aina 29-vuotiaaksi saakka.

Toiminta on asiakaslähtöistä ja liittyy usein harrastuksiin, koulunkäyntiin ja lapsen tai nuoren psykososiaaliseen tukeen. Toiminnan tavoitteena on lapsen tai nuoren kokonaisvaltainen tukeminen eri elämän osa-alueilla.
 

Tukihenkilö avaa uusia näkymiä.
— Omaohjaaja

Nuorten tuettu asuminen

Nuorten tuettua asumista toteutamme niin kantasuomalaisille kuin maahanmuuttaja-taustaisille nuorille. Palvelu on tarkoitettu yksinasuville 16–29-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen.
 

Tuen tavoitteena on auttaa nuoria itsenäiseen selviytymiseen arjessa sekä tukea heitä sosiaalisten taitojen opettelussa ja positiivisten verkostojen löytämisessä. Tuetun asumisen toiminnalla pyritään tukemaan nuoren kokonaisvaltaista elämänhallintaa ja toimintakykyä, tarjoamaan psykososiaalista tukea sekä auttamaan nuorta yhteiskuntaan integroitumisessa.

Maahanmuuttajataustaisten nuorten tuetun asumisen (kotoutumisen alkuvaihe) tavoitteena on edistää nuorten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä tukea ja lisätä heidän itsenäistä selviytymistään arjessa. Tavoitteena on vahvistaa nuorten verkostoja kantasuomalaisiin sekä edistää muuta yhteiskuntaan integroitumista. Tämän lisäksi nuoria tuetaan kulttuuri-identiteetin ylläpitämisessä.

Tuetun asumisen toiminnassa nuorella voi olla myös vamman tai muun erityispiirteen mukaisia tarpeita.

EHJÄ ry:n omia tukiasuntoja on seuraavilla paikkakunnilla:

Helsinki
Järvenpää
Kokkola
Raisio
Vaasa

Yhteistyökumppaneidemme kautta on mahdollista saada nuorille tukiasuntoja EHJÄ ry:n tuetun asumisen palvelun ohella myös muilta paikkakunnilta.

Ehjän avulla voi peilata omaa orastavaa aikuisuutta.
— Sosiaalityöntekijä

Ammatillinen perhetyö

EHJÄ ry:n perhetyö on tarkoitettu kaikille tukea tarvitseville perheille. Erityisesti kohderyhmään kuuluvat nuoret vanhemmat ja maahanmuuttajataustaiset perheet.

Perhettä ja sen omia voimavaroja tuetaan ja arjessa selviytymistä vahvistetaan. Ennaltaehkäisevä näkökulma ja varhainen puuttuminen korostuvat vanhemmuuden ja perheen tukemisessa. Perhetyön tavoitteena on perheen selviytyminen jatkossa itsenäisesti.
 

Koulutukset

Tukihenkilö- ja tukiperhekoulutukset

Koulutamme vapaaehtoisia tukihenkilöitä ja tukiperheitä niin lastensuojelun kuin sosiaalihuollon puolelle. Koulutuksemme antaa valmiudet kohdata erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. Koulutuksen toteutamme tilaajatahon kanssa yhdessä räätälöiden! Olemme järjestäneet tukihenkilökoulutuksia vuodesta 1989.

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan peruskurssi on 16 tunnin kokonaisuus, johon sisältyvät seuraavat perusasiat:

 • vapaaehtoistoiminnan ja tukihenkilötoiminnan periaatteet ja tavoitteet

 • tukihenkilötoiminta käytännössä

 • lapsi ja perhe sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkaina

 • tukihenkilö lapsen ja nuoren tukena

 • tukihenkilön vuorovaikutustaidot

 • tukihenkilönä viihtyminen ja jaksaminen

 

Ota yhteyttä!

Järjestösihteeri 
Karoliina Eräste
karoliina.eraste(at)ehja.fi
045 1329 321

Perhe ja kotoutuminen -koulutus

Koulutuksessa perehdytään maahanmuuttajaperheiden ja -nuorten kanssa työskentelyyn, vastaanoton alkuvaiheen palvelupolkuun, työntekijän rooliin sekä perheen merkitykseen maahanmuuttajien kotoutumisessa.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen työntekijöille ja se sopii kaikille jotka, kohtaavat työssään maahanmuuttajataustaisia perheitä ja –nuoria. 

Koulutuksessa esitellään myös ”Onnistuneeseen perheenyhdistämiseen” -hankkeessa luotu hyvien käytäntöjen opas, joka on luotu ensisijaisesti kuntien sosiaalitoimien käyttöön. Se soveltuu paitsi perheenyhdistämisen kautta saapuvien maahanmuuttajien vastaanottoon, myös kiintiöpakolaisten vastaanottoon ja sekä työntekijän roolin pohtimiseen kaikessa maahanmuuttaja-asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä. 

Koulutus räätälöidään yhdessä tilaavan kunnan kanssa.
 

Julkaisut

Tutustu EHJÄ ry:n julkaisuihin ja muuhun materiaaleihin

Kirjat ja oppaat

Perheenyhdistämisen hyvät käytännöt -opas

Työskentelymalli perheenyhdistämisen kautta saapuvien maahanmuuttajien vastaanottoon

Kansion pdf-versioon voi tutustua täällä

Opas on kirjoitettu ensisijaisesti sosiaalityön käyttöön, mutta sitä voivat hyödyntää kaikki maahanmuuttajia työssään kohtaavat. Oppaassa on vahva perheen näkökulma, mutta se antaa myös eväitä yksilötyön tueksi.

Työntekijä voi hyödyntää opasta myös

 • kiintiöpakolaisten vastaanotossa,

 • perheiden kanssa tehtävässä työssä ja

 • nuorten kanssa tehtävässä työssä.

 

Opas sisältää

 • yksityiskohtaisia käytännön ohjeita perheenyhdistämisen kautta saapuvien maahanmuuttajien vastaanottoon kunnassa,

 • hyödyllisiä näkökulmia maahanmuuttajista palveluiden käyttäjinä sekä

 • syventävää tietoa liittyen perheisiin ja maahanmuuttoon.

Opas antaa vinkkejä siihen, miten resurssien oikea-aikaisella ja oikeamittaisella kohdentamisella voidaan säästyä vastoinkäymisiltä myöhemmin. Oppaan ohjeet ja käytännöt eivät ole sidonnaisia maahanmuuttoperusteeseen, ja niitä voi soveltaen hyödyntää jokainen, joka työssään kohtaa maahanmuuttajataustaisia asiakkaita.
Kansion voi tilata tästä linkistä.

Hinta: 

 • 15 € (nouto postista)

 • 25 € (omaan osoitteeseen toimitettuna)

Helsingin ja Raision toimistoilta noudettaessa ilmainen.

Tilaukset: Tämän linkin kautta

Julkaisumyynnin tietosuojaseloste 

Lisätietoja:

Keskustoimisto
toimisto(at)ehja.fi
050 544 7443

 
 

Kadonnutta vanhempaa etsimässä 
– Ajatuksia ja kokemuksia hyvästä käytännöstä kadonneen vanhemman yhteydenottoprosessissa
Marjo Pajari

Mitä asioita kannattaa huomioida, kun harkitaan yhteydenottoa lapsen kadonneeseen vanhempaan? Millaisia kokemuksia lastensuojelulaitosten työntekijöillä on aiheesta? Mikä on lapsen oikeus kadonneeseen vanhempaan?

Kadonnutta vanhempaa etsimässä – ohjekirjassa käsitellään muun muassa kadonneen vanhemman teemaa lapsen näkökulmasta sekä sitä, millaisia kokemuksia työntekijöillä on toteutuneista yhteydenottoprosesseista. Lisäksi kerrotaan, mikä prosesseissa on ollut toimivaa ja millaisia haasteita tai sudenkuoppia prosessin aikana saattaa esiintyä. Vaikka kirjan teemana on kadonnut biologinen vanhempi, kiinnitetään huomiota myös muihin lapselle tärkeisiin sukulaissuhteisiin.

Ohjekirja on suunnattu ensisijaisesti lastensuojelulaitosten työntekijöille, mutta kirjan ajatuksia ja ohjeita voi soveltaa myös muun muuassa perhehoidossa ja sosiaalityön avopalveluissa. Kirja on tarkoitettu oppaaksi tilanteisiin, joissa työskennellään lapsen kanssa, jonka vanhempi on kadoksissa hänen elämästään.

Hinta: 5 € (sis. käsittely- ja postituskulut)
Noudettaessa EHJÄ ry:n Helsingin toimistolta ilmainen.

 

Tilaukset: Tämän linkin kautta
Julkaisumyynnin tietosuojaseloste 

Lisätietoja:

karoliina.eraste(at)ehja.fi
tai
045 1329 321
 

Työ on luettavissa pdf-tiedostona täällä.

 
 
 

Vapaaehtoistyöntekijän sitoutuminen lastensuojelun tukihenkilötoiminnassa
Emmi Utti

Tutkimus pyrkii valottamaan vapaaehtoisten lastensuojelu tukihenkilöiden kokemuksia tekemästään vapaaehtoistyöstä. Tutkimuksen keskiössä on vapaaehtoistyöntekijöiden sitoutumisen kokemus. Sitoutumista tarkastellaan kokonaisvaltaisesti; sen muodostumista hahmotetaan ajallisena prosessina.

Hinta: 5 € (sis. postitus ja käsittelykulut)

Helsingin toimistolta noudettaessa ilmainen.

Tilaukset:

karoliina.eraste(at)ehja.fi
tai
045 1329 321

Työ on myös luettavissa pdf-tiedostona täällä

 
 
 

Lastensuojelun tukihenkilön käsikirja
Toim. Anu Korhonen

2. painos
Kuvitus ja ulkoasu: Tiina Palokoski

Lastensuojelun tukihenkilön käsikirja tarjoaa käytännönläheistä perustietoa tukihenkilön antoisasta ja haastavasta tehtävästä. Kirjassa kuvataan tukihenkilötoiminnan lähtökohtia, periaatteita ja käytännön järjestelyjä, sekä tutustutaan toiminnan mahdollisuuksiin ja rajoihin. Kirja on suunnattu tukihenkilöksi aikoville ja tukihenkilöinä toimiville, tukihenkilötoimintaa järjestäville tahoille ja oppilaitoksille.

Kirjan tekijä YTM Anu Korhonen on toiminut vapaaehtoisten tukihenkilöiden kouluttajana EHJÄ ry:ssä sekä lastensuojelun sosiaalityöntekijänä Helsingin kaupungin sosiaaliviraston palveluksessa. Kirjan on kuvittanut Tiina Palokoski ja se julkaistaan Ray:n tuella. 

Hinta: 10 € + postituskulut 

Tilaukset:

karoliina.eraste(at)ehja.fi
tai
045 1329 321
 

 

Tutkimukset, opinnäytetyöt ja muu materiaali

Alaikäisinä Suomeen ilman huoltajaa saapuneet turvapaikanhakijataustaiset nuoret
Tuetun asumisen mallin vaikutukset
Sanna Heikkilä 2010

EHJÄ ry:n tuetun asumisen mallin vaikutuksista on julkaistu FL Sanna Heikkilän tutkimus.

Tutkimuksen kohteena ovat Suomeen alaikäisinä ilman huoltajaa turvapaikanhakijoina saapuneet nuoret. Nuorien lisäksi tutkimusta varten haastateltiin EHJÄ ry:n ohjaajia ja kuntien sosiaalityöntekijöitä.

Heikkilän työssä tuettua asumista tarkastellaan muun muassa arjenhallinnan, sosiaalisen tilanteen ja yhteiskunnallisen osallisuuden kautta. 

Tilaukset:

karoliina.eraste(a)ehja.fi
045 1329 321

Hinta: 5 € + postituskulut

Työ on myös luettavissa pdf-tiedostona täällä.

 
 
 

Ilman huoltajaa Suomeen tulleiden turvapaikanhakijataustaisten nuorten ohjauksen haasteet
– EHJÄ ry:n tuetun asumisen ohjaajien näkökulmia

Pirjo Nykänen, Metropolian Ammattikorkeakoulu
Sosiaalialan koulutusohjelma, YAMK
Opinnäytetyö syksy 2010

Työ on myös luettavissa pdf-tiedostona täällä.

 
 

EHJÄ ry muissa julkaisuissa

EHJÄ ry:n tuetun asumisen palveluita on esitelty kansainvälisessä Immigrants, Police and Social Work (IPS) -julkaisussa esimerkkinä hyvästä käytännöstä, joka tukee maahanmuuttajien, poliisin ja sosiaalityöntekijöiden yhteistyötä ja vuoropuhelua. Julkaisussa esitellään esimerkkejä viidestä eri EU-maasta.


Julkaisun sähköinen versio on luettavissa Siirtolaisinstituutin sivuilla.

 

 

Muu materiaali

“A Hell of Blood and Suffering”:
Experiences of Former Child Soldiers in Exile

Carita Orengo, Helsingin yliopisto
Sosiaalitieteiden laitos
Pro Gradu, syyskuu 2014

Työ on luettavissa pdf-muotoisena täällä.