Omilleen tukihenkilötoiminnan verkkosivut on avattu

Omilleen tukihenkilötoiminnan verkkosivut on avattu

EHJÄ ry:n Omilleen-toiminnan verkkosivut www.omilleen.fi julkaistiin tänään.

“Toiminnan omia verkkosivuja on toivottu pitkään.” kertoo toiminnan koordinaattori Henri Lappalainen ja jatkaa: “ Verkkosivuilta tarvittava tieto löytyy kätevästi yhdestä paikkaa. Tavoitteena oli toteuttaa mahdollisimman yksinkertainen sivusto, josta löytyy omat osiot toiminnasta kiinnostuneille nuorille, vapaaehtoisille ja ammattilaisille. Mobiiliselattavuus on myös huomioitu sivujen suunnittelussa, joten sivujen selaaminen onnistuu niin tietokoneella kuin älypuhelimella.”

Pro gradu -tutkielma EHJÄ ry:n avoimesta toiminnasta

Pro gradu -tutkielma EHJÄ ry:n avoimesta toiminnasta

Sofia Ikonomidis ja Hilla Pesosen (Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos) pro gradu -tutkielma, Ohjaajien kokemuksia työstään maahanmuuttajanuorille suunnatussa avoimessa tukitoiminnassa Työn haasteet ja selviytymiskeinot, julkaistiin yliopiston tietokannassa. Tutkielman tavoitteena oli selvittää maahanmuuttajataustaisten nuorten avoimen toiminnan parissa työskentelevien ohjaajien kokemuksia työssään kohtaamista haasteista ja selvitymiskeinoista.

EHJÄ ry osallistui Eurometin Jamboree-leirille ja symposiumiin Ranskassa

EHJÄ ry osallistui Eurometin Jamboree-leirille ja symposiumiin Ranskassa

Viime viikolla Euromet-verkosto järjesti Ranskan Toursissa Jamboree-nuortenleirin ja eurooppalaisten lastensuojelujärjestöjen symposiumin. Euromet kokoaa yhteen vuosittain lastensuojelun parissa työskenteleviä ammattilaisia kahdestatoista maasta ja joka toinen vuosi eurooppalaisia nuoria yhteiselle leirille.

Tänä vuonna tapahtumat järjestettiin Ranskan Toursissa ja isäntänä toimi ITEP (Institut thérapeutique éducatif et pédagogique). Jamboreella EHJÄ:n viisi nuorta ja kaksi sosiaaliohjaajaa osallistuivat mm. Olympialaisiin, FlashMobiin sekä tutustuivat ympäri Eurooppaa tulleisiin nuoriin ja työntekijöihin. Symposiumissa käsiteltiin tänä vuonna inkluusiota ja kuultiin Ranskan sosiaalipoliittisista linjauksista.

Euromet yhteistyö yhdistää eurooppalaisia järjestöjä, jotka työskentelevät haavoittuvassa asemassa olevien nuorten parissa. Ensi vuonna symposiumia isännöi englantilainen Catch22-järjestö ja järjestöt kokoontuvat kehittämään työtään ja vaihtamaan kokemuksia Lontooseen lokakuussa 2020.

Etsimme sosiaaliohjaajaa Kirkkonummen toimipisteeseen

Etsimme sosiaaliohjaajaa Kirkkonummen toimipisteeseen

Haemme sosiaaliohjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen Kirkkonummen toimipisteeseen. Kyseessä on hoitovapaan sijaisuus, alustavasti joulukuun 2020 loppuun asti.

Kirkkonummen toimipiste on perustettu keväällä 2018 ja toimiston työ painottuu maahanmuuttajataustaisten nuorten sosiaaliohjaukseen. Lisäksi toimipisteessä työskennellään lasten ja perheiden kanssa. Työtä tehdään arkisin, pääsääntöisesti klo 10-19 välisenä aikana. Toimipisteessä työskentelee sosiaaliohjaaja ja vastaava sosiaaliohjaaja. Toimipiste sijaitsee lähellä Kirkkonummen juna-asemaa osoitteessa Munkinmäentie 19.

Etsimme koordinaattoria Omilleen-toimintaan

Etsimme koordinaattoria Omilleen-toimintaan

Haemme koordinaattoria vastaamaan Omilleen-toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta syys-lokakuusta 2019 alkaen. Työpiste sijaitsee EHJÄ ry:n keskustoimistolla Helsingissä. Kyseessä on äitiysvapaan ja mahdollisen hoitovapaan sijaisuus.

Lastensuojelun jälkihuollon uudistamistyöryhmän loppuraportti on julkaistu

Lastensuojelun jälkihuollon uudistamistyöryhmän loppuraportti on julkaistu

Tammikuussa 2019 Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää, kuinka lastensuojelun jälkihuoltoa tulisi uudistaa aikuistumisen tueksi niin, että se riittävällä tavalla vahvistaisi nuorten aikuisten toimintakykyä ja itsenäistä toimijuutta, tukisi opiskelua sekä työelämään siirtymistä ja muuta integroitumista yhteiskuntaan sekä vähentäisi huono-osaisuuden ylisukupolvisuutta. Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry:n avoimen tukitoiminnan koordinaattori Tuure Oldendorff toimi professori Juho Saaren johtaman työryhmän jäsenenä.

Vapaaehtoisena itsenäistyvälle nuorelle blogiteksti julkaistu Hiiop100.fi -sivuilla

Vapaaehtoisena itsenäistyvälle nuorelle blogiteksti julkaistu Hiiop100.fi -sivuilla

Viime perjantaina Kansalaisareena ry julkaisi Hiiop100-sivullaan EHJÄ ry:n Omilleen-toiminnan vapaaehtoisen Tanja Viilon tekstin: Vapaaehtoisena itsenäistyvälle nuorelle. Omilleen-toiminta on vapaaehtoista tukihenkilötoimintaa sijaishuollosta itsenäistyville nuorille. Omilleen muutto on merkittävä elämänvaihe, johon tarvitaan usein aikuista rinnallakulkijaa. Vapaaehtoinen tukihenkilö tarjoaa nuorelle luotettavan aikuisen läsnäoloa, yhdessä tekemistä, kannustusta ja rohkaisua itsenäistymisvaiheessa.

Jälkihuoltoseminaari kokosi ammattilaisia yhteen Helsingissä 11.-12.4.2019

Jälkihuoltoseminaari kokosi ammattilaisia yhteen Helsingissä 11.-12.4.2019

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry on järjestänyt vuodesta 2005 alkaen jälkihuoltoseminaareja yhteistyössä Auta Lasta ry:n, Barnavårdsföreningen i Finland r.f:n, Nuorten Ystävät ry:n, Pelastakaa Lapset ry:n, Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:n ja SOS-Lapsikylä ry:n kanssa. Seminaarissa jälkihuollon ja lastensuojelun parissa työskentelevät ammattilaiset kokoontuvat kahdeksi päiväksi kuuntelemaan luentoja, keskustelemaan ja verkostoitumaan Helsinkiin.

Laki jälkihuollon ikärajan nostamisesta lävitse eduskunnassa

Laki jälkihuollon ikärajan nostamisesta lävitse eduskunnassa

Viime viikolla saimme lukea, että lakialoite jälkihuollon yläikärajan nostamisesta sai Sosiaali- ja terveysvaliokunnan yksimielisen hyväksynnän. Eilen lakialoite hyväksyttiin eduskunnassa ja jälkihuollon yläikäraja nostetaan nykyisestä 21:stä ikävuodesta 25:een ikävuoteen.

Lakialoite jälkihuollon ikärajan nostamisesta meni lävitse sote-valiokunnassa

Lakialoite jälkihuollon ikärajan nostamisesta meni lävitse sote-valiokunnassa

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry teki viime syksynä yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n, Lastensuojelun Keskusliiton, SOS-Lapsikylän ja Perhehoitoliitto ry:n kanssa kannanoton jälkihuollon ikärajan korottamisesta 25 ikävuoteen. Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto jätti asiasta lakialoitteen, joka eteni valiokuntakäsittelyyn. Tällä viikolla sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti aloitteen jälkihuollon ikärajan nostamisesta 21 vuodesta 25 vuoteen.

 EHJÄ ry mukana Sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa  lastensuojelun jälkihuollon uudistamistyöryhmässä

EHJÄ ry mukana Sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa lastensuojelun jälkihuollon uudistamistyöryhmässä

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän selvittämään lastensuojelun jälkihuollon uudistamista. Työryhmä selvittää, miten jälkihuoltoa tulisi uudistaa tukemaan aikuisuutta.

EHJÄ ry:n avoimen maahanmuuttajataustaisten nuorten toiminnan koordinaattori Tuure Oldendorff valittiin työryhmän jäseneksi. Työryhmän toimikausi on 21.1.-19.4.2019 ja sen puheenjohtajana toimii professori Juho Saari.