Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry:n STEA-rahoitteisen Kannustavat Kokemukset -projektin (2015-2018) päätösseminaarit pidettiin tämän viikon keskiviikkona Vaasassa ja torstaina Kokkolassa. Projektissa autettiin maahanmuuttajataustaisia nuoria löytämään ensimmäiset työ- tai työharjoittelupaikat.

Projektin aikana työntekijät tukivat nuorten työelämätaitojen kehittymistä mm. auttamalla ansioluetteloiden kirjoittamisessa, harjoittelemalla työhaastattelutilanteita, neuvomalla työn etsimisessä ja järjestämällä tutustumiskäyntejä työpaikoille. Projektin aikana rakennettiin Vaasaan ja Kokkolaan työnantajaverkostoa, joille tarjottiin työntekijöitä. Projektin työntekijät tarjosivat työnantajalle tukea nuoren työllistämisprosessin ajan.

Päätösseminaareissa projektipäällikkö Mari Karjanlahti ja projektikoordinaattori Jani Vaajala kävivät läpi projektin aikana löydettyjä hyviä käytäntöjä maahanmuuttajataustaisten nuorten työllistämisen tukemiseen. Puhujavieraana päätösseminaareissa oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mobiTARMO-hankkeen projektipäällikkö Shadia Rask, jonka puheenvuoro käsitteli maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä tutkimustiedon ja käytännön kokemusten kautta.

Hyvänä uutisena seminaarissa kerrottiin, että Kannustavat Kokemukset ei pääty projektin myötä vaan STEA on myöntänyt Kannustaville Kokemuksille toiminta-avustuksen, joten toiminta jatkuu Vaasassa ja Kokkolassa samojen työntekijöiden koordinoimana.

Projektin aikaansaannoksista pääset kuulemaan kahden nuoren ja yhden työnantajan kertomana seminaarissa näytetyltä videon kautta.