Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry teki viime syksynä yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n, Lastensuojelun Keskusliiton, SOS-Lapsikylän ja Perhehoitoliitto ry:n kanssa kannanoton jälkihuollon ikärajan korottamisesta 25 ikävuoteen. Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto jätti asiasta lakialoitteen, joka eteni valiokuntakäsittelyyn. Tällä viikolla sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti aloitteen jälkihuollon ikärajan nostamisesta 21 vuodesta 25 vuoteen.

Sijaishuollosta itsenäistyvillä nuorilla on keskimääräistä enemmän elämässään tekijöitä, jotka voivat johtaa syrjäytymiseen. Kun muut nuoret yleensä saavat rauhassa irtaantua lapsuuden kodistaan, itsenäistyä, hakea rajojaan ja muodostaa omaa identiteettiään, saattaa jälkihuollossa olevan nuoren arki olla kokemuksista selviytymistä, arjen taitojen opettelua, oman perhetilanteen käsittelyä ja joskus myös psyykkisten ongelmien, päihteiden käytön ja muiden vaikeuksien selättämistä. Useat asiantuntijat ja lastensuojelujärjestöt ovat esittäneet jälkihuollon ikärajan nostamista yhtenä keinona lastensuojelun asiakkaiden syrjäytymisen torjumiseen.