Erityishuoltojärjestöjen liitto on yhdessä muiden lastensuojelujärjestöjen kanssa tehnyt kannanoton jälkihuollon ikärajan nostamisesta 25 ikävuoteen. Asiantuntijat ehdottivat jo vuonna 2013 jälkihuollon ikärajan nostoa ja myös nuoret ja käytännön työntekijät ovat nostaneet esiin useissa eri yhteyksissä kannattavansa ikärajan nostoa.

Jälkihuollon tarkoituksena on tukea sijaishuollossa ollutta nuorta ja varmistaa selviytyminen nuoruuden ja aikuisuuden nivelvaiheessa.  Onnistuneella jälkihuollolla pystytään parhaimmillaan turvaamaan nuoren hyvä itsenäistyminen ja kiinnittyminen yhteiskuntaan. Kokemus- ja tutkimustiedon valossa 21 vuoden ikäraja on liian matala ja liian moni syrjäytyy jälkihuollon päättyessä.

Lue kannanotto kokonaisuudessaan täältä

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry:n puolesta lisätietoja antaa toiminnanjohtaja Kai Laitinen 050 511 6714