Loppuvuodesta 2016 valmistui sosionomi (AMK) -opiskelijan Wilma Railion tekemä opinnäytetyö: 

”Expertise by Experience, Participation and Wellbeing. Exploring Participation and Wellbeing with Experts by Experience of EHJÄ ry’s Omilleen-toiminta Unit”.

Opinnäytetyössä selvitettiin tukeeko Omilleen-toiminnan kokemusasiantuntijaryhmä osallistujien osallisuutta ja hyvinvointia. Kokemusasiantuntijoina toimivat nuoret aikuiset, joilla on omakohtaista kokemusta sijaishuollosta itsenäistymisestä. Railio osallistui neljän kuukauden ajan kokemusasiantuntijaryhmään ja ”Mun on koti on täällä” -materiaalin tuottamiseen ryhmäläisten kanssa. Tämän lisäksi Railio haastatteli osallistujia. 

Opinnäytetyön mukaan Omilleen-toiminnan kokemusasiantuntijat kokivat toiminnan merkityksellisenä. Kokemusasiantuntijat kokivat saaneensa mahdollisuuden vaikuttaa ja olla avuksi. Ryhmässä oli mahdollisuus tehdä asioita, joita he eivät muuten olisi tehneet. Osa nosti esiin myös ryhmän kautta saadun vertaistuen. Ryhmään toivottiin enemmän osallistujia ja tuotiin esiin, että kokemusten yksilöllisyys tulee ottaa huomioon. Haastateltavat näkivät yleisemmin kokemusasiantuntijatoiminnan yhteiskunnallisen hyödyn siinä, että se vähentää tiettyihin ryhmiin kohdistuvia ennakkoluuloja – toiminta tuo ihmisiä yksilöinä esiin eikä vain tietyn ryhmän edustajina. Palvelujen laatu paranee myös, kun kokemusasiantuntijoita käytetään kehittämistyössä.

Kiitos Wilmalle opinnäytetyön tekemisestä ja kokemusasiantuntijoille osallistumisesta!