Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry on järjestänyt vuodesta 2005 alkaen jälkihuoltoseminaaria yhteistyössä Auta Lasta ry:n, Barnavårdsföreningen i Finland r.f:n, Nuorten Ystävät ry:n, Pelastakaa Lapset ry:n, Perhekuntoutuskeskus Lauste ry:n ja SOS-Lapsikylä ry:n kanssa. Seminaarissa jälkihuollon ja lastensuojelun parissa työskentelevät ammattilaiset kokoontuvat kahdeksi päiväksi kuuntelemaan luentoja, keskustelemaan ja verkostoitumaan Helsinkiin.

Tänä vuonna kaksi päiväisen seminaarin aiheena oli ylisukupolvisuus ja vertaisuus lastensuojelussa. Seminaarin alkusanat lausui Lastensuojelun Keskusliiton toiminnanjohtaja Hanna Heinonen. Ensimmäisenä seminaaripäivänä kuultiin Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Antti Kääriälän puheenvuoro Syntymäkohortti 1997 -tutkimukseen liittyen sekä SOS-Lapsikylän Ylitse-projektin työntekijöiden Oskari Savisalon ja Nita Austeron puheenvuoro lastensuojelun ylisukupolvisista asiakkuuksista. Molemmista puheenvuoroista kävi ilmi, että sijoitukset kohdistuvat kuormittuneissa olosuhteissa kasvaviin lapsiin ja nuoriin ja kaiken ikäisten lasten sekä lyhyt että pitkäkestoiset sijoitukset ovat lisääntyneet viime vuosina.

Ylitse-projektin mukaan lastensuojelun ylisukupolvisten ketjujen katkaiseminen vaatii panostuksia:

-Turvallisten ja pysyvien ihmissuhteiden jatkuvuuden turvaamiseen
-Tuki- ja läheisverkostojen vahvistamiseen
-Itsetunnon, pystyvyyden ja toimijuuden kokemusten vahvistamiseen
-Koulunkäynnin tukemiseen lapsuudessa ja nuoruudessa
-Vertaissuhteiden ylläpitoon ja harrastustoimintaan
-Elämänhistorian läpikäymiseen ja reflektointiin elämän eri vaiheissa
-Koulutuksen, tulevaisuudenunelmien ja oman polun löytämisen tukemiseen
-Jälkihuollon tuen kehittämiseen
-Jälkihuollon ja aikuispalvelujen nivelkohdan sujuvuuteen
-Sensitiiviseen kohtaamiseen ja vaikuttavampaan tukeen oman perheen perustamisen yhteydessä

Ylitse-projektin julkaisun Näkökulmia lastensuojelun ylisukupolvisten asiakkuuksien ehkäisyyn pääset lukemaan täältä.

Toisena seminaaripäivänä puheenvuorojen pääpaino oli kokemusasiantuntijuudessa. Päivän avasi Osallisuuden Aika ry:n kokemusasiantuntijat, jotka laittoivat osallistujat pohtimaan mm. jälkihuollon työntekijän ja nuoren suhdetta. Auta Lasta ry:n Turusta saapuneet Veturointi -hankkeen projektisuunnittelija ja veturit kertoivat Veturointi -vertaistuen mallista. Ylitse-projektin työntekijä ja vertaismentori esittelivät YlitseMentorApp -mobiiliapplikaatiota, joka tarjoaa vertaistukea, apua ja neuvontaa sijaishuollosta itsenäistyville ja aikuistuneille. Seminaarin päätti Helsingin Diakonissalaitoksen psykologi Timo Pasanen puheenvuorollaan ylisukupolvisten vaikutusten huomioimisen merkityksestä sijaishuollossa.

Seminaaripäivät olivat tiiviit, mutta antoisat. Osallistujien palautteessa kiitosta saivat erityisesti monipuoliset kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot vertaisuudesta ja omakohtaisista kokemuksista jälkihuollossa. Seminaari perinne jatkuu ensi vuonna ja silloin ammattilaiset pääsevät kokoontumaan jälleen yhteen pohtimaan jälkihuoltoa valitun teeman kautta.