Tällä viikolla, 7. - 13.1.2019, tehdään näkyväksi lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävää vapaaehtoistyötä sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #olentukena.

Kotimaan lapset, nuoret ja perheet tarvitsevat apua. Monet lapset ja nuoret jäävät yksin, kun vanhemmat etsivät keinoja selviytyä vaikeasta elämäntilanteesta. Lasten, nuorten ja heidän perheidensä parissa tehtävä vapaaehtoistoiminta tarjoaa apua kuormittavassa arjessa.

Vapaaehtoistoiminta on monimuotoista. Esimerkiksi koko perheen tukena oleva vapaaehtoinen voi olla jakamassa vanhemman kuormaa kuuntelemalla vanhempaa ja jakamalla omaa elämänkokemustaan. Nuoren tukena oleva vapaaehtoinen antaa tuettavalle mahdollisuuden pohtia itselle tärkeitä asioita ja viettää aikaa luotettavan aikuisen kanssa. Sporttikummit ja tukihenkilöt tarjoavat mukavaa yhdessä tekemistä lapsille, joiden perheissä on rajalliset mahdollisuudet yhteiseen harrastamiseen.  Vapaaehtoistoiminta antaa paljon myös tekijöilleen.

”Olen päässyt tutustumaan mahtavaan nuoreen tyyppiin ja saanut hänen kauttaan ymmärrystä nuorten maailmasta”, sanoo Omilleen-tukihenkilötoiminnan vapaaehtoinen Toni Tervo.

Lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä parissa tehtävää vapaaehtoistyötä organisoidaan ja ohjataan ammatillisesti useissa eri organisaatioissa ja kampanjaviikon tarkoituksena on tuoda esiin tätä tärkeää tukimuotoa. Samalla kerrotaan yksittäisistä kokemuksista ja hetkistä, joita vapaaehtoiset lasten ja nuorten kanssa kokevat. Uusille vapaaehtoisille on jatkuva tarve, joten asian esillä pitäminen on tärkeää.  

Kampanjaviikon ovat ideoineet Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry, Helsingin Diakonissalaitoksen Amigo-toiminta, Helsingin kaupungin lasten ja nuorten tukihenkilötoiminta, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Pelastakaa Lapset ry ja Yhteiset Lapsemme ry.

Kampanjaan osallistumisen ohjeet ja kampanjakuvat löytyvät tämän linkin takaa