Ääni lapselle -kampanja

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry on mukana Lastensuojelun Keskusliiton koordinoimassa Ääni lapselle -kampanjassa. Kampanjan tavoitteena on vaikuttaa siihen, että päättäjinä eri päätöksenteon tasoilla on mahdollisimman monta lapsen edun ajajaa ja päättäjät tietävät, miten lapsen etu otetaan huomioon.

Eduskuntavaaleissa 2019 pyritään vaikuttamaan erityisesti lapsiperheköyhyyden torjumiseen, lasten osallisuuden toteutumiseen, turvalliseen lapsuuteen ja lasten laadukkaaseen koulutukseen ja varhaiskasvatukseen. Anna ääni lapselle -tietovisassa voit käydä testaamassa, kuinka hyvin tunnet lapsen asemaa ja lapsen oikeuksien toteutumista tämän päivän Suomessa.

Anna ääni lapselle -kampanja perustuu joukkovoimaan ja hengenheimolaisuuteen: kuka tahansa, joka kokee lasten asiat tärkeiksi, voi tulla mukaan. Lisätietoa kampanjasta ja liittymisohjeet löytyvät Lastensuojelun Keskusliiton sivuilta

Ääni lapselle -keskustelua voi seurata sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella @AaniLapselle ja #äänilapselle