Tänä syksynä Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry teki yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n, Lastensuojelun Keskusliiton, SOS-Lapsikylän ja Perhehoitoliitto ry:n kanssa kannanoton jälkihuollon ikärajan korottamisesta 25 ikävuoteen. Ikärajan nostoa ehdottivat lastensuojelun asiantuntijat jo vuoden 2013 toimenpidesuosituksessa.

Nyt kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodon jättämä lakialoite lastensuojelun jälkihuollon ikärajan nostosta on saanut yli sadan kansanedustajan kannatuksen ja etenee valiokuntakäsittelyyn. Lakialoitteessa esitetään lastensuojelulain muuttamista siten, että lastensuojelun jälkihuollon ikärajaa korotettaisiin 25 vuoteen. Nykyisin jälkihuollon päättymisen ikäraja on 21 vuotta.

- Nykyinen ikäraja on liian matala, sillä moni nuori on syrjäytymisvaarassa, kun lastensuojelun jälkihuolto päättyy. Hyvin onnistuneella lastensuojelun jälkihuollolla voidaan parhaimmillaan turvata nuorille aikuisille sujuva itsenäistyminen aikuisuuteen sekä ennaltaehkäistä nuorten aikuisten syrjäytymistä, Alanko-Kahiluoto perustelee.

Lastensuojelun jälkihuollon palvelut pitävät sisällään muun muassa tukea opintoihin ja työllistymiseen, henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa arjessa selviytymiseen, yhteiskunnan palveluihin ohjaamista, apua asunnon hankkimiseen sekä vertaistukitoimintaa