STEA on myöntänyt rahoituksen EHJÄ ry:n hankkeelle Ikkunoita Ihmemaahan - tarinoita ryhmistä syömishäiriöistä toipumisen poluilla. Hankerahoitus on tarkoitettu syömishäiriötä sairastavien, syömishäiriöoireista kärsivien ja syömishäiriöstä toipuvien nuorten ja nuorten aikuisten sosiaaliseen vahvistamiseen, osallisuuteen sekä eristäytymisen ennaltaehkäisyyn tähtäävän ryhmätoiminnan järjestämiseen.

Hankkeen aikana kootaan ryhmien tuottamaa tietoa ja kokemuksia, jotka tehdään näkyväksi ryhmien tarinat kokoavan kirjan avulla. Kirja yhdistää ryhmien tarinat, teemat ja toiminnan kokonaisuudeksi, jonka myötä tavoitellaan uutta tietoa ryhmien vaikutuksesta syömishäiriösairauden kulkuun ja hankkeen tyyppisen ryhmätoiminnan mahdollisuuksista osana syömishäiriötä sairastavien hoitopolkua.

Opaskirja pyrkii saadun tiedon lisäksi tarjoamaan konkreettisen käytännön työvälineen muille sosiaali- ja terveydenalan ammattilaisille hankkeen kaltaisten ryhmien toteuttamiseen sekä kertomaan syömishäiriöoireista kärsiville, mitä ryhmissä tapahtuu ja sen myötä madaltamaan sairastavien osallistumiskynnystä ryhmätoimintaan.

EHJÄ ry toteuttaa hankkeen Varsinais-Suomessa vuosina 2018-2020 yhteistyökumppaneinaan Turun Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö ja Lounais-Suomen SYLI ry. 

Ota yhteyttä:

Outi Hokkanen
Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry
outi.hokkanen (a) ehja.fi
050 596 6625