Maahanmuuttajataustaisten nuorten avoin tukitoiminta

Avoin tukitoiminta on kotoutumisen alkuvaiheen palvelua ja tavoitteellista sosiaaliohjausta maahanmuuttajataustaisille nuorille. Tavoitteena toiminnalla on edistää maahanmuuttajataustaisten nuorten integroitumista yhteiskuntaan ja vahvistaa heidän sosiaalisia verkostojaan. Toiminta painottuu matalan kynnyksen ryhmiin, leireihin, retkiin, kursseihin ja tapahtumiin. Toimintaan sisältyy myös nuorten yksilöllistä ohjausta yksittäisissä asioissa.

Toiminnan rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.
 

Odotin aina, että pääsen taas ryhmään.
— Maahanmuuttajataustainen nuori

Omilleen-toiminta

Omilleen-toiminta on vapaaehtoista tukihenkilötoimintaa sijaishuollosta itsenäistyville nuorille. Rekrytoimme ja koulutamme vapaaehtoisia aikuisia tukihenkilöiksi 16–17-vuotiaille lastensuojelulaitoksissa tai ammatillisissa perhekodeissa asuville nuorille. Vapaaehtoiset tukihenkilöt toimivat nuorten tukena itsenäiseen asumiseen siirtymisen ja jälkihuollon aikana.

Omilleen muutto on merkittävä elämänvaihe, johon tarvitaan usein aikuista rinnallakulkijaa. Vapaaehtoinen tukihenkilö tarjoaa nuorelle luotettavan aikuisen läsnäoloa, yhdessä tekemistä, kannustusta ja rohkaisua itsenäistymisvaiheessa.

Tukihenkilö ja nuori tapaavat tilanteen mukaan 1–3 kertaa kuukaudessa tehden erilaisia asioita, kuten harrastavat yhdessä, käyvät kulttuuri- ja urheilutapahtumissa tai tutustuvat uusiin paikkoihin. Yhdessäolo voi olla myös arkisempaa esimerkiksi juttelua kävelylenkin lomassa. 

Tukihenkilönä toimimisesta kiinnostuneet haastatellaan ja valitut koulutetaan. Tukihenkilöiltä edellytetään vähintään 22 vuoden ikää, vakaata elämäntilannetta, mahdollisuutta sitoutua toimintaan sekä aikaa tavata nuorta. Tukihenkilöillä on mahdollisuus saada yksilöllistä ohjausta sekä osallistua vertaistapaamisiin ja virkistystoimintaan.

Toiminta-alueena pääkaupunkiseutu/Uusimaa.
 

Yhteistyötahot:

Espoon kaupungin lastensuojelupalvelut

Nurmijärven kunta

Pelastakaa Lapset ry

Barnavårdsföreningen i Finland r.f

Kalliolan Kannatusyhdistys ry

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistys ry

Yhteiset Lapsemme ry

logo_omilleen.png
 
 

Kiinnostuitko?


Sosiaalialan ammattilaisille tietoa täällä
Vapaaehtoinen tutustu tähän
Itsenäistyvän nuoren esite löytyy täältä
 

Mun koti on täällä -julkaisu luettavissa täällä!

Omilleen-toiminta kehitettiin Tukea itsenäistymiseen -projektissa (2012–2015). Joka oli Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama ja Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry:n hallinnoima. Raha-automaattiyhdistys on myöntänyt toiminnalle jatkoavustusta. Tavoitteenamme on luoda uudenlainen toimintamalli lastensuojelun tukihenkilötoimintaan lastensuojelulaitoksista itsenäistyvien nuorten tukemiseksi.

Yhteystiedot:

Omilleen-toiminnan koordinaattori, VTM
Marissa Varmavuori
045 843 9651
marissa.varmavuori(at)ehja.fi
Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 11
00260 Helsinki


 

 

Ressu-toiminta® 

Ressu-toiminta on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoista tukihenkilötoimintaa, jossa tukihenkilö antaa oman koiransa kanssa aikaa ja tukea yhdelle lapselle tai nuorelle.

Ressu-tukihenkilön voi saada 7-17 –vuotias lapsi tai nuori oman sosiaalityöntekijänsä kautta. Koiran avulla edistetään tukisuhteen muodostumista ja luottamuksen syntymistä tukihenkilön ja lapsen välille. Ennakkoluulottomalle koiralle lapsen on helpompi kertoa vaikeistakin asioista ja koiran elekieltä voidaan hyödyntää omien tunteiden peilaamiseen. Koiran kanssa toimiessaan lapsi oppii ymmärtämään eläimen tarpeet ja tuntemaan empatiaa. Koiran hoitotoimenpiteisiin osallistuminen opettaa vastuuntuntoa ja vahvistaa itseluottamusta. Koiran ulkoiluttaminen motivoi liikkumaan.

Tapaamisia on tavallisesti pari kertaa kuukaudessa. Pääsääntöisesti yhteistä aikaa vietetään ulkoillen. Tapaamisilla voidaan esimerkiksi retkeillä, pulkkailla, geokätköillä, opettaa koiralle temppuja tai käydä ongella.

Tukihenkilö on vapaaehtoinen, luotettava ja turvallinen aikuinen, jolla on mahdollisuus sitoutua toimintaan. Toiminnasta kiinnostuneet vapaaehtoiset haastatellaan ja koulutetaan sekä koirien soveltuvuus arvioidaan. Kaikista tulevista vapaaehtoisten rekrytoinneista tiedotetaan Ressu-toiminnan Facebook-sivulla.

Ressu-toiminta sai alkunsa vuonna 2013 Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana projektina. Vuonna 2018 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) myönsi Ressu-toiminnalle kohdennetun toiminta-avustuksen. Ressu-toiminta on patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröimä tavaramerkki.

Toimintaa on Porissa, Turun seudulla ja Espoossa. Uusia yhteistyökuntia otetaan mukaan.

Yhteystiedot: 

Ressu-toiminnan koordinaattori
Tiina Muros
045 142 8455
tiina.muros(at)ehja.fi
Lukkarlantie 2
21280 Raisio

Lue lisää Ressu-toiminnan omilta sivuilta ja Facebookista!

 
Kävimme uimassa, kävelyllä ja ystävänpäiväillallisella.
— Vapaaehtoinen

Kannustavat kokemukset -projekti (2015–2018)

Tavoitteenamme on auttaa maahanmuuttajaperheiden nuoria löytämään ensimmäiset kesä- ja lomatyöpaikat, joista nuoret saavat myönteisiä kokemuksia. Myönteisten ja kannustavien kokemusten ansiosta nuorten toivotaan rohkaistuvan ja suuntaavan jatkossakin työelämään. Projekti toimii Vaasan ja Kokkolan seuduilla.

Hankkeen aikana kehitetään nuorten työnhakutaitoja sekä valmennetaan nuoria työelämää varten. Nuoret saavat mm. tietoa työelämästä, apua CV:n ja hakemuksen tekemiseen sekä vinkkejä työhaastattelutilanteisiin. Lisäksi nuorille järjestetään yritysvierailuja ja tarjotaan myös sitä kautta mahdollisuuksia päästä tutustumaan erilaisiin työpaikkoihin.


Kannustavat kokemukset -projekti on mukana Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEAn) Paikka auki -avustusohjelmassa.

Työnantajat saavat projektin kautta motivoituneita työntekijöitä sekä projektityöntekijöiden tuen koko työllistämisprosessin ajaksi. Lisäksi työllistämällä maahanmuuttajataustaisen nuoren, työnantajat kantavat osaltaan yhteiskuntavastuuta maahanmuuttajataustaisten nuorten ja heidän perheidensä kotoutumisesta Vaasan ja Kokkolan seuduille. Tavoitteena onkin, että projektin tuloksena syntyy työnantajaverkosto, joka työllistää alueen nuoria myös projektin päätyttyä.

 

 

Lue lisää täältä!

Työnantaja, tuo työpaikkasi mukaan projektin toimintaan!

 

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö 
Mari Karjanlahti
046 922 6588
Asemakatu 5-7
65100 Vaasa
Käynti sisäpihan puolelta

 

Projektikoordinaattori
Jani Vaajala
046 922 7500
Pitkänsillankatu 23-25
67100 Kokkola

 
 
 

Ikkunoita Ihmemaahan -hanke (2018-2020)

Ikkunoita Ihmemaahan – Tarinoita ryhmistä syömishäiriöistä toipumisen poluilla, on Varsinais-Suomessa vuosina 2018-2020 toteutuva Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen rahoittama hanke. Hankkeessa toteutetaan ryhmätoimintaa, joka tähtää syömishäiriötä sairastavien, syömishäiriöoireista kärsivien ja syömishäiriöstä toipuvien nuorten ja nuorten aikuisten sosiaaliseen vahvistamiseen ja osallisuuteen sekä pyrkii ennaltaehkäisemään eristäytymistä.

 
 

Hankkeen toimintavuosina toteutetaan kuusi Heijastuksia- nimeä kantavaa ryhmää. Hankkeessa kootaan ryhmien tuottamaa tietoa ja kokemuksia, jotka tehdään näkyväksi ryhmien tarinat kokoavan kirjan avulla. Kirja yhdistää ryhmien tarinat, keskusteluteemat ja toiminnan kokonaisuudeksi, jonka myötä tavoitellaan uutta tietoa ryhmien vaikutuksesta syömishäiriösairauden kulkuun ja hankkeessa toteutetun tyyppisenryhmätoiminnan mahdollisuuksista osana syömishäiriötä sairastavien toipumispolkua.

Kirja pyrkii saadun tiedon lisäksi tarjoamaan konkreettisen käytännön työvälineen muille sosiaali- ja terveydenalan ammattilaisille hankkeen kaltaisten ryhmien toteuttamiseen sekä kertomaan syömishäiriöoireista kärsiville, mitä ryhmissä tapahtuu ja sen myötä madaltamaan sairastavien osallistumiskynnystä ryhmätoimintaan.

Outi Hokkanen
Hankekoordinaattori
050 596 6625
Lukkarlantie 2
21280 Raisio

nettiin_Kristiina_Huovinen.jpg
 
 

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ehja.fi