- In English
På svenska
-
-
 »  Maahanmuuttajanuoret
 »  Jälkihuoltonuoret
 »  Muu ammatillinen tukihenkilötoiminta
-
-
Nuorten tuettu asuminen
 
Tuettu asuminen on nuoren yksilöllistä ohjausta ja tukea hänen arjessaan. Tuen tavoitteena on vahvistaa nuoren itsenäisen elämisen taitoja ja selviytymistä arjessa. EHJÄ ry:n tarjoama ammatillinen tuki on tavoitteellista, joustavaa, tiivistä, pitkäkestoista ja yksilöllistä.

Tuetun asumisen kohderyhmänä ovat 15-24 -vuotiaat suomalaiset ja maahanmuuttajanuoret. Nuori voi siirtyä tukeen sijaishuollosta, vastaanottokeskuksesta, ryhmäkodista, perheryhmäkodista tai kotoa.

Nuorten tuettua asumista toteutetaan yhteistyössä kuntien kanssa. Tuen sisältö ja tavoitteet sovitaan ja määritellään yhdessä nuoren ja sosiaalityöntekijän kanssa perustuen nuoren yksilöllisiin tarpeisiin. Tavoitteet ja sisältö kirjataan tukisuunnitelmaan, jota päivitetään säännöllisesti yhdessä nuoren ja sosiaalityöntekijän kanssa. Nuorta tavataan yksilöllisen tarpeen mukaan 1-5 kertaa viikossa. Keskeisiä tuen muotoja ovat säännölliset kotikäynnit, ajan ja paikan suhteen joustava tuki sekä puhelintuki arkipäivisin. Nuorten ohjaajina toimivat sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattilaiset (amk-tutkinto tai vastaava).

EHJÄ ry:llä on tuetun asumisen palveluja pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Pohjanmaalla. Tarvittaessa organisoimme tuetun asumisen palvelua myös muualla maassa.

Jos haluat lisätietoa tuetun asumisen palveluista, ota yhteyttä:

Sähköpostit: etunimi.sukuni (ät) ehja.fi

Pääkaupunkiseudun ts. vastaava ohjaaja Sanela Pehlivanovic
p. 050 527 6410

Järvenpään ts. vastaava ohjaaja Sofia Latvala
p. 045 125 6202

Varsinais-Suomen vastaava ohjaaja Anna Lehtonen
p. 050 401 2934

Vaasan vastaava ohjaaja Hanna Borisov
p. 045 125 6203

Kokkolan vastaava ohjaaja Pia Salonen
p. 045 132 9323

Muu Suomi: Toiminnanjohtaja Kai Laitinen
p. 050 511 6714

 
-

 
Keskustoimisto     Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 11 00260 Helsinki 050 544 7443     etunimi.sukunimi@ehja.fi Yhteystiedot 220541 | Copyright © 2017 EHJÄ ry  
-