- In English
På svenska
-
-
 »  Järjestö
 »  Hallitus
 »  Jäsenjärjestöt
 »  Kehittämistoiminta
 »  Vaikuttamistyö
 »  Palvelut
 »  Historia
-
-
Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry on vuonna 1983 perustettu valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, jonka työ painottuu lastensuojelun jälkihuoltoon, nuorten maahanmuuttajien tuettuun asumiseen sekä lastensuojelun tukihenkilötoimintaan.

Pyrimme vaikuttamaan siihen, että jälkihuoltonuorten asema lastensuojelussa paranisi. Työssämme korostamme jälkihuollon sisällöllistä kehittämistä ja nuorten yksilöllisten tarpeiden huomioimista.

Järjestämme nuorille maahanmuuttajille tuetun asumisen palveluja, joiden tavoitteena on edistää nuorten kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä lisätä heidän itsenäistä selviytymistään arjessa. Järjestämme tarvittaessa myös muuta ammatillista tukihenkilötoimintaa.

Koulutamme vapaaehtoisia tukihenkilöitä ja tukiperheitä lastensuojelun tarpeeseen ja koordinoimme lastensuojelun tukihenkilötoiminnan kehittämistyötä.

 
-

 
Keskustoimisto     Pohjoinen Hesperiankatu 15 A 11 00260 Helsinki 050 544 7443     etunimi.sukunimi@ehja.fi Yhteystiedot 220541 | Copyright © 2017 EHJÄ ry  
-